Welcome to Wild-Art / Welkom bij Zwerfkunst

 

Wild-art is art that is abandoned in public space by the artist, free for any finder to keep. The intention is that the finder will shelter the object for a whle and will surrender it once again to the public space or pass it on to someone else.

But, no obligations.

 It's yours to keep !There's even a Wild-art website including a wild-art manifest. Since I've got a mild allergie and a deep misstrust against rules implied by other people, I'm certainly not going to make rules for anyone else. So I'm going to stretch and bend the rules on how the finder is supposed to treat the wild-art object. That's up to the finder ! 

Wild-art is supposed to be free. Even the longest journey will come to an end, so if the object found the way to your heart, it's yours to keep. Give it a good place and cherrish it !

Consider the found object as a gift from me to you. Whoever you are and where ever you are !

Share it !Obviously I hope that You, the finder, will leave a message on either the website or on FaceBook. Preferrably in combination with a picture and a location. Even better, you like someone else to receive a gift so you will set your wild-art object free after a while ! My dream is that every finder will attend to one of our workshops in order to make wild-art objects themselves !Wild-art should wander. That's why placing an object in a busstop or a trainstation is to limited in my view. I would like the objects to roam on their own. Wouldn't it be beautifull if objects could move around like a ball or balloon ? For a painting or sculpture that wil be rather impossible I guess.


 


Floating ObjectsSince we are mosaists, creating mosaic objects for both indoor and outdoor use, it's not surprising that our wild-art object should be a mosaic-thing.

Recently we relocated to a house at the waterfront so the choice of a floating object was obvious. And something that floats unattended on the water will automatically......right, float around.

To begin with we chose the the well known form of a duck, a relatively simple form of a great variety of species even within Europe so we have the option to vary a lot within the concept. This is important because I intend to mosaic them to a certain extend of realism. So we looked for some duck photo's, made a blueprint and did some calculations on volume and weight, omly to come to the conclusion that we designed a well decorated brick.
Time to structure. The basic design is  the silhouette of a duck. As such it can be mosaiced and be placed in a garden or in a landscape, possibly on a stick.
This could be very suitable for children's workshops for instance in combination with educational activities on nature.In the second fase of the design we added a wing and a kind of shoulder on both sides to increase the bouyancy. This design will be the final floating object.

DecoyThis theme is not accidental. We live along a canal that is frequently visited by aal kind of aquatic birds in the middle of a region rich of waterways and lakes. That should explain our choice for floating objects.

That we embrace the concept of wild-art doesn't mean we only work to place our art on the street or throw it in the water. The wild-art that we release is also a kind of decoy that we use to boost both publicity and sales of our products and workshops.
To cut a long story short; we hope we will soon encounter you all at one of our workshops or on some rummage sale or art fair. See you soon !

 

Zwerfkunst is kunst die door de kunstenaar in de openbare ruimte wordt achtergelaten en die door de vinder mag worden meegenomen. De bedoeling is dat de vinder het kunstwerk een tijdje onderdak biedt en het op een gegeven moment weer aan de openbare ruimte prijsgeeft of het kunstwerk doorgeeft aan een ander.


 

Geen verplichtingen, het is van jou !


 

Er is zelfs een zwerfkunst-website waar ook een zwerfkunst manifest verwoord is. Maar aangezien ikzelf al een milde allergie en een diep wantrouwen ten aanzien van door anderen opgelegde regeltjes heb, ga ik ze zeker niet aan een ander opleggen. Ik ben dus van plan de grenzen wat op te rekken en de manier waarop de vinder omgaat met het zwerfobject aan de vinder over te laten. Zwerfkunst hoort te zwerven. Maar ook aan de langste zwerftocht komt een eind. Dus als het de weg naar je hart heeft gevonden dan is het van jou. Geef het een mooi plekje en koester het. Ik ben al aan het volgende object begonnen.

Beschouw het gevondene maar als een cadeautje van mij aan jou. Wie je ook bent en waar je ook bent.


 

Deel het met anderen !


 

Natuurlijk hoop ik dat jij, als vinder, een berichtje op de website of op facebook achterlaat. Liefst in combinatie met een locatie en een foto. Ik zou het ook mooi vinden als je een ander ook zo’n cadeautje gunt en het dus na een tijdje weer de vrijheid geeft. Het zou helemaal te gek zijn als al die vinders bij ons een workshop zouden komen volgen om zelf zwerfkunst objecten te maken.


 

Zwerfkunst hoort te zwerven. Daarom vind ik het plaatsen van een object in een bushokje of op een perron wat beperkt. Ik zou willen dat het object zelf aan het zwerven slaat. Het zou mooi zijn als het object als een bal of een ballon zijn eigen spoor zou trekken. Dat zal met een schilderij of sculptuur niet zo eenvoudig gaan, dat snap ik ook.


 

Drijfobjecten.


 

Omdat wij mozaïeken en mozaïek objecten voor binnen en buiten maken lag het wel voor de hand dat ons zwerfobject een mozaïek ding moest wezen. Daar wij sinds kort aan het water wonen is het ook niet echt verassend dat de keus op een drijvend object viel. En iets wat op het water drijft en aan zijn lot wordt overgelaten gaat vanzelf … juist, zwerven.

In eerste instantie hebben we gekozen voor een eend (wie kent hem niet ?) een relatief eenvoudige vorm terwijl zelfs binnen Europa de soortenrijkdom vrij groot is en er dus behoorlijk gevarieerd kan worden. Want ik ben wel van plan om ze – enigszins- realistisch te mozaïeken. Dus, foto’s van eenden gezocht, een werktekening gemaakt en wat berekeningen erop losgelaten wat betreft volume en gewicht om tot de eindconclusie te komen dat ik een rijk versierde baksteen had ontworpen.


 

Tijd om te gaan structureren. Het basis ontwerp is het silhouet van een eend. Als zodanig kan dit gemozaiekt worden en in tuin of landschap geplaatst worden, al dan niet op een stokje.


 

Dit zou heel geschikt kunnen zijn voor kinderworkshops bijvoorbeeld in combinatie met natuur-educatie activiteiten.


 

De tweede fase van het ontwerp wordt gekenmerkt door de toevoeging van een vleugel en een soort schouder, tweezijdig, om het drijfvermogen groot genoeg te maken. Dit zal het uiteindelijke drijfobject gaan worden.


 

Lokeend


 

Het thema eend (en vis) is niet geheel toevallig tot stand gekomen. We wonen aan een druk door watervogels bezochte sloot en in een waterrijke omgeving. Dat verklaart meteen de keuze voor drijfobjecten. Dat we het concept zwerfkunst omarmen wil niet zeggen dat we alleen aan het werk zijn om onze kunst aan de straat te zetten of in de sloot te mikken. De zwerfkunst die we beschikbaar stellen is een soort Lokeend waarmee we zowel publiciteit als verkopen van onze producten en workshops willen stimuleren.


 

Kortom we hopen jullie allemaal binnenkort te kunnen begroeten op een van onze workshops of ergens in het land op een beurs of braderie. Tot gauw !